Symposium Dag van de Verpleging 2018

 

 Home  Praktisch Programma Sprekers Registreren

dag-van-de-verpleging-2017Jaarlijks vieren verpleegkundigen wereldwijd op 12 mei de Dag van de Verpleging. De dag memoreert de geboortedag van Florence Nightingale. De grondlegster van de moderne verpleegkunde werd op 12 mei 1820 geboren. Zij heeft het startsein gegeven tot de ontwikkeling van het beroep verpleegkundige. Een beroep dat een bepalende rol speelt in de gezondheidszorg. Een beroep om trots op te zijn. Om dit te vieren zal voor verpleegkundigen in de regio Rotterdam-Rijnmond voor de tweede keer een inspirerend symposium plaatsvinden met als thema Rotterdamse ketenzorg in de praktijk.

Ketenzorg
Bij ketenzorg werken verschillende aanbieders van zorg, welzijn en wonen samen. De patiënt en zijn omgeving staan daarbij centraal. Professionals, organisaties en informele zorgverleners werken als één team aan de uitvoering van zorg. Ketenzorg is nodig omdat veel mensen met een chronische ziekte te maken hebben met verschillende zorgverleners. Het uitgangspunt bij ketenzorg is dat de patiënt zoveel mogelijk zelf de regie in handen heeft. Doordat de zorgverleners en organisaties gezamenlijk zorg aanbieden, heeft een patiënt minder last van de ‘muren’ tussen verschillende zorgorganisaties en de verschillen in belangen van hen. Door ketensamenwerking worden kennis, vaardigheden en middelen van alle betrokken organisaties en zorgverleners benut. Die bundeling maakt het mogelijk om, samen met de patiënt, vraag en oplossing zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen. Door de betere afstemming worden middelen efficiënter ingezet, wordt er minder dubbelwerk gedaan en worden de risico’s beter beheerst. Doordat zorgverleners elkaar beter weten te vinden, wordt het proces sneller en flexibeler. Dit verhoogt het werkplezier en de kwaliteit van zorg.

Ketenzorg in Rotterdam
In de regio Rotterdam-Rijnmond zijn vele goede voorbeelden van hoe verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten in de praktijk samenwerken aan ketenzorg. Dit gebeurt voor verschillende patiëntencategorieën als: mensen met dementie, pasgeborenen, verslavingszorg, en CVA. Sectoren krijgen daardoor steeds meer met elkaar te maken. Het symposium presenteert een aantal sprekende voorbeelden hiervan. Ketenzorg heeft ook gevolgen voor onderwijs en onderzoek. Ook daarbij wordt samengewerkt.