onderzoekVerantwoording afleggen voor activiteiten (accountability) wordt steeds belangrijker; dat geldt voor individuele beroepbeoefenaren net zo goed als voor organisaties. Heeft u een vraag die u beantwoord wilt hebben voor uw organisatie? Heeft u behoefte aan onderzoek? Wij verzorgen het graag voor u! Wij zijn sterk in praktijkgericht onderzoek.

Een voorbeeld:

  • Nut en noodzaak van een
    onderzoek- en implementatieprogramma
    verpleegkundige en verzorgende interventies
  • Zie ook: Onderzoeksbeleid