Communicatie speelt een cruciale rol in alle projecten die Bureau Lambregts uitvoert. Communicatie is de ruggengraat van projecten als de Week Chronisch Zieken, de Dag van de Verpleging, bij vernieuwing van onderwijs en zorg. Digitale platforms worden steeds belangrijker en zijn onder een afzonderlijk button terug te vinden. Hieronder enkele voorbeelden van uitgebrachte communicatieadviezen.

Verplegingswetenschap: communicatiestrategie 2012-2016

Bureau Lambregts ontwikkelde een strategisch communicatieplan per doelgroep: professionals, (potentiële) studenten, onderzoekers en wetenschappers en hoe de communicatie organisatorisch te concretiseren.

Opdrachtgever: Verplegingswetenschap onderdeel van de afdeling Revalidatie, Verplegingswetenschap en Sport van het Universitair Medisch Centrum Utrecht, 2012


Communicatieplan Het goede gesprek

Bureau Lambregts ontwikkelde een plan voor de communicatie in de eerste fase van het project Het goede gesprek. Dit project had tot doel de professionaliteit van verzorgenden te versterken en door betere gesprekstechnieken te investeren in de menselijke maat in de zorg.

Opdrachtgever: Vilans, 2008


Conceptontwikkeling Mantelzorgprijs en –lezing

Bureau Lambregts ontwikkelde de concept voor de Mantelzorgprijs en Mantelzorglezing. De eerste drie versies van de tweejaarlijkse lezing, inclusief het werven van fondsen, zijn door Bureau Lambregts-partner Bert de Groot georganiseerd.

Opdrachtgever: Mezzo, landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg, 2004-2010


Academie voor Gezondheidszorg

Bureau Lambregts ontwikkelde de aanpak van de externe communicatie van de Academie voor Gezondheidszorg Utrecht tijdens de oprichtingsfase, de start en het eerste jaar. Het plan beschreef meer specifiek een aantal communicatieprojecten voor de Kamer Verpleegkunde.
Opdrachtgever: Academie voor Gezondheidszorg Utrecht