Bureau Lambregts ontwikkelt en begeleidt diverse projecten in de eerstelijns zorg.

Ambassadeurs voor de Wijkverpleegkundige

Bureau Lambregts ontwikkelde in opdracht van V&VN eerstelijns verpleegkundigen en ZonMw een trainingsprogramma dat wijkverpleegkundigen opleidt tot ambassadeurs. Het programma heeft tot doel het vak wijkverpleegkundige actief te promoten en het imago te verbeteren. Het succesvolle programma start in 2015-2016 voor de derde maal.
Opdrachtgever: V&VN eerstelijns verpleegkundigen

Document: Ambassadeurs voor de wijkverpleegkundige


Campagne Wijkverpleegkundige en leren in de praktijk ‘meester-gezel’

Bureau Lambregts ontwikkelde het projectplan ter versterking van de kwaliteit van wijkverpleegkundige zorg in de regio Zuid-Holland. Het plan bevatte praktische handvatten voor de uitvoering van de drie deelprojecten te bevatten: 1. Leren in de praktijk door pilots “meester-gezel”; 2. Het versterken van het imago en populariteit van het vak wijkverpleegkundige; en 3. Competentieontwikkeling verpleegkundige op basis nieuwe beroepsprofiel.

Opdrachtgever: Van Kleef Instituut, 2014


Expertisegebied wijkverpleegkundigen

De sterk veranderende omgeving maakte het noodzakelijk om opnieuw te beschrijven wat het vak van de wijkverpleegkundige inhoudt, welke rollen de wijkverpleegkundige heeft en over welke competenties zij moet beschikken. Bureau Lambregts adviseerde bij de beschrijving van het nieuwe expertisegebied wijkverpleegkundigen. Het project liep parallel aan de ontwikkeling van nieuwe beroepsprofielen voor verpleegkundigen door V&VN.

Opdrachtgever: V&VN Eerstelijnsverpleegkundigen, 2011


Opleiden verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid

Bureau Lambregts begeleidde het onderzoek naar de wenselijkheid een differentiatie in de hbo-v als uitstroom op te nemen of dat een post-initieel leertraject gerechtvaardigd is.

Opdrachtgever: V&VN afdeling Eerstelijns verpleegkundigen, 2014


Prioriteiten ZonMw-programma Thuiszorgtechnologie

Opdrachtgever: ZonMw