Bureau Lambregts is actief betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van geaccrediteerde leiderschapstrajecten voor verpleegkundigen. De trajecten hebben geresulteerd in tientallen verpleegkundig leiders. De leergang Perfecto leidt verzorgenden op tot voortrekkers in hun vakgebied. Bureau Lambregts onderzoekt op dit moment de haalbaarheid van een leiderschapstraject voor verpleegkundigen in de jeugdgezondheidszorg en de openbare gezondheidszorg.

Ambassadeurs voor de jeugdverpleegkundige

In opdracht van V&VN verpleegkundigen Maatschappij en Gezondheid leidt Bureau Lambregts de pilot met een nieuw leertraject voor jeugdverpleegkundigen. Het leertraject leidt jeugdverpleegkundigen op tot ambassadeurs voor hun vakgebied. Het is geïnspireerd door het suces van het gelijksoortige leertraject voor wijkverpleegkundigen. De pilot wordt mede mogelijk gemaakt door ZonMw, programma Versterking Uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg. De pilot zal eind 2017 zijn afgerond.

Ambassadeurs voor de wijkverpleegkundige

Bureau Lambregts ontwikkelde in opdracht van V&VN eerstelijns verpleegkundigen en ZonMw een trainingsprogramma dat wijkverpleegkundigen opleidt tot ambassadeurs. Het programma heeft tot doel het vak wijkverpleegkundige actief te promoten en het imago te verbeteren. Het derde succesvolle programma is juni 2016 afgerond. Een diner pensant met stakeholders en coaches is onderdeel van het programma. Een vierde groep start september 2016. Op de foto deelnemers aan het diner pensant in het Academiegebouw te Utrecht van 16 februari 2016.Ambassadeurs Wijk 16 feb 2016

Opdrachtgever: V&VN Verpleegkundigen Maatschappij en Gezondheid

Document: Ambassadeurs voor de Wijkverpleegkundige

Monitor 2014 2015 Ambassadeurs voor de Wijkverpleegkundige

 


Leertraject Orion

Vanaf 1997 tot 2003 zijn zes Orion-leertrajecten Leiderschap voor verpleegkundigen begeleid.

Opdrachtgever: Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging, 1997-2003

Document: Orion VI boekje


Perfecto

Perfecto is een praktijkgerichte leergang, gericht op de individuele ontwikkeling van getalenteerde verzorgenden, zodat zij een continue bijdrage kunnen geven aan een betere zorgkwaliteit. De leergang stimuleert eigen initiatief, vergroot competenties en versterkt het zelfvertrouwen. Bureau Lambregts ontwikkelde het gehele traject vanaf uitgebreid onderzoek onder zorginstellingen tot aan de marketing van de leergang.

leiderschap

Opdrachtgever: Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging, 2006