Bureau Lambregts heeft in samenwerking met drs. Bert de Groot veel expertise op het terrein van mantelzorg en vrijwilligerszorg opgebouwd. Zo adviseerde en ondersteunde het bureau vele jaren Mezzo, de landelijke vereniging van mantelzorgers en vrijwilligerszorg in beleid, fondsenwerving, ledenwerving, communicatie en lobby. Zo organiseerde het bureau een actie voor de deur van de Tweede Kamer (resultaat de mantelzorgvergoeding) en een lobbytraject ter beïnvloeding van het Regeerakkoord in 2006. Bureau Lambregts ontwikkelde concepten o.a. voor de Mantelzorglezing, de Mantelzorgprijs en de Mantel-Uitdag.

Opdrachtgevers: Mezzo, landelijke vereniging van mantelzorgers en vrijwilligerszorg, Stichting Week van de Chronisch Zieken, Expertisecentrum Mantelzorg/Movisie.