Bureau Lambregts is nauw betrokken bij de vernieuwing van het verpleegkundig initieel en post-initieel onderwijs. Het speelt een actieve rol zowel bij de beleidsvorming als bij de implementatie.

Opleidingsprofiel Bachelor of Nursing 2020

Bureau Lambregts leidt onder de verantwoordelijkheid van de stuurgroep BN2020 sinds 2013 de vernieuwing van het landelijk opleidingsprofiel voor hbo-verpleegkundigen. Het omvangrijke project is oktober 2015 afgesloten met een advies dat de stuurgroep heeft aangeboden aan de 17 hogescholen met een opleiding verpleegkunde.

Opdrachtgever: Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde

Document downloaden: Leren van de toekomst V&V 2020
Link: www.loov2020.nl


Proefschriften verpleegkunde

De website maakt wetenschappelijke kennis uit Nederlands promotieonderzoek toegankelijk voor studenten, docenten en verpleegkundigen. Het project is mede mogelijk door een bijdrage van Stichting Publicaties Verplegenden en Verzorgenden. De site is gelanceerd tijdens de Mebius Kramerlezing op 25 september 2015: www.proefschriftenverpleegkunde.nl 

 


Canon Verpleegkunde

De canon van de geschiedenis van de ziekenverpleging in Nederland verschijnt dit jaar ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van het Tijdschrift van Ziekenverpleging. De canon gaat 3 december online. De canon is in geprinte versie aangeboden aan hbo-studenten verpleegkunde.
Opdrachtgever: Stichting Publicaties Verplegenden en Verzorgenden. Click hier voor de Canon Verpleegkunde.

 


Acute zorg

De Amsterdam School of Health Professions van Hogeschool van Amsterdam heeft samen met vier lokale ziekenhuizen het Vernieuwingstraject Opleidingen Verpleegkunde. Dit traject beoogt om kennis, vaardigheden en houding uit diverse verpleegkundige vervolgopleidingen zoveel mogelijk in te passen in de vierjarige basisopleiding met goede doorstroommogelijkheden tot vervolgopleiding. Een van de deelprojecten was komen tot een hbo-mastertraject Gespecialiseerd Verpleegkundige Acute Zorg. Bureau Lambregts adviseerde bij de verkenning van dit plan onder stakeholders in de verpleegkunde.

Opdrachtgever: Amsterdam School of Health Professions van Hogeschool van Amsterdam, 2013


Deskundigheidsbevordering

Bureau Lambregts ontwikkelde een plan voor een aanbod bestaande uit modules deskundigheidsbevordering voor verpleegkundigen en verzorgenden.

Opdrachtgever: Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging, 2007