Bureau Lambregts beschikt over een grote expertise op het gebied van zowel wetenschappelijk als praktijkgericht onderzoek en de implementatie ervan. Hieronder enkele voorbeelden van projecten die Bureau Lambregts heeft uitgevoerd.

Proefschriftenverpleegkunde.nl

De website maakt wetenschappelijke kennis uit Nederlands promotieonderzoek toegankelijk voor studenten, docenten en verpleegkundigen. Het project is mede mogelijk door een bijdrage van Stichting Publicaties Verplegenden en Verzorgenden.


Strategisch beleidsadvies GGZ-verpleegkunde

In 2014 onderzocht Bureau Lambregts de behoefte aan onderzoek in de verpleegkundige GGZ-praktijk en de rol die het lectoraat GGZ-verpleegkunde van hogeschool Inholland daarin kan spelen.
Opdrachtgever: Hogeschool Inholland, lectoraat GGZ-verpleegkunde, 2014


Kennisagenda Gehandicaptenzorg

Het samenwerkingsconvenant ‘Meer kennis naar de praktijk’ van MEE Nederland, Vilans, VGN en ZonMw wil bevorderen dat ‘instellingen en professionals in de gehandicaptensector meer en beter gebruik maken van gefundeerde kennis, zodat de kwaliteit van zorg en ondersteuning verbetert, en daarmee de kwaliteit van bestaan van cliënten.’ Eén van de speerpunten hierin vormt de ontwikkeling van een gezamenlijke kennisagenda. Op basis van een reeds uitgevoerde quick scan, verslagen van rond-de-tafelgesprekken en de strategische kennisagenda van het ministerie van VWS heeft Bureau Lambregts de kennisagenda Gehandicaptenzorg opgesteld.
Opdrachtgever: ZonMw, 2012


Nut en noodzaak onderzoek verpleegkundige interventies

Bureau Lambregts beschreef nut en noodzaak van een 10-jarig onderzoek- en implementatieprogramma ter ondersteuning van de beroepsuitoefening van verpleegkundigen en verzorgenden. Het document beschrijft een programma gericht op het ontwikkelen van nieuwe kennis door toegepast onderzoek en implementatie; de inhoud van het onderzoek en de implementatie in algemene zin; en een indicatie van het benodigde budget.

Opdrachtgever: ZonMw, programmacommissie Tussen weten en doen, 2007

Document downloaden: Nut en noodzaak onderzoek verpleegkundige interventies


Prioriteiten ZonMw-programma Thuiszorgtechnologie

Bureau Lambregts bracht de prioriteiten in beeld die patiënten en zorgaanbieders wensen in het vervolgprogramma op het onderzoeks- en implementatieprogramma Thuiszorgtechnologie. De projecten dienen binnen drie jaar te leiden tot aantoonbare verbetering van de omvang en aard van het gebruik van technologie in de eerste lijn.

Opdrachtgever: ZonMw, 2005