Bureau Lambregts is nauw betrokken bij de vernieuwing van de verpleegkundige zorg. Het bureau leidde de totstandkoming van de nieuwe beroepsprofielen en begeleidt op diverse plaatsen de implementatie ervan.

Advisering Proeftuinen Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht

Opdrachtgever: Albert Schweitzer Ziekenhuis

Proeftuinen Elisabeth-TweeStedenziekenhuis, Tilburg

Advisering en coaching van de projectgroep Verpleegkunde 2020 bij de proeftuinen beroepsprofielen V&V2020 en verpleegkundige opleidingen.

Opdrachtgever: Elisabeth-TweeStedenziekenhuis


Proeftuin functieprofielen mbo- en hbo-verpleegkundigen Amphia Ziekenhuis, Breda

Advisering en begeleiding van de proeftuin Verpleegkundige functieprofielen mbo- en hbo-verpleegkundigen.

Opdrachtgever: Amphia Ziekenhuis, Breda, 2015

Document downloaden: AMPHIA Handboek Proeftuin


V&V 2020: Beroepsprofielen Verpleegkundigen

Beroepsvereniging V&VN heeft op basis van uitgebreide consultaties bij hun leden nieuwe beroepsprofielen voor verpleegkundigen geformuleerd. Bureau Lambregts heeft dit project in samenwerking met drs. Ans Grotendorst van Kessels en Smit als projectadviseur geleid.

Opdrachtgever: Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, 2010-2012

Link: www.venvn.nl/Themas/Beroepsprofielen


Excellente zorg

Excellente Zorg staat voor de beste zorg aan patiënten en cliënten geboden door verpleegkundigen en verzorgenden die met volle overgave, volgens de laatste stand van de wetenschap hun werk doen. Doordat alle kennis en passie tot uiting komt, ligt het ziekteverzuim en het verloop van zorgprofessionals laag. V&VN wilde in 2013 een stevige impuls geven aan Excellente Zorg en heeft Bureau Lambregts gevraagd te ondersteunen bij de verdere ontwikkeling en implementatie van Excellente Zorg. Nagegaan is o.a. of het zinvol zou zijn een keurmerk dan wel accreditatiesysteem Excellente Zorg in te richten.

Opdrachtgever: Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, 2013

Link: www.venvn.nl/visie-Excellente-Zorg