Patiëntenzorg nodigt uit tot excelleren op twee niveaus (2015)
Johan Lambregts, Dion van Opstal, Roel de Vos en Ellen Verheesen
Onderwijs en Gezondheidszorg p. 32 33 (5) 2015.

Het nieuwe opeleidingsprofiel Bachelor Nursing 2020 (2015)
Cuno van Merwijk en Johan Lambregts
TVZ Tijdschrift voor verpleegkundige experts. p.12 16 1 2015

Leren van de toekomst (2012)
Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020
Lambregts, J.A.M., Grotendorst, A. (redactie)
Houten: Bohn Stafleu Van Loghum

De verpleegkundig specialist: belangrijk deel van de toekomst (2011)
Johan Lambregts
Magazine Dé Verpleegkundig Specialist nr. 3, pg. 46

Older persons the future of care, Supplement Journal of Clinical Nursing (2010)
Volume 19 Supplement 1
Guest Editors: Cuno van Merwijk & Johan Lambregts

Week van de chronisch zieken (2007)
Johan Lambregts en Aart Pool
Magazine Onderwijs en gezondheidszorg nr. 7, p. 24 & 25

Mieke Grypdonck: een rolmodel voor verpleegkundigen (2005)
J.A.M. Lambregts in: Liber Amicorum voor Mieke Grypdonck bij har afscheid als hoogleraar verplegingswetenschap aan het UMC Utrecht. M. van Vliet, J. Mintjes, B. van Meijel (redactie). Maarssen: Reed Elsevier.

Verpleegkundigen in de eerste lijn en de WMO. Krachten in het veld (2004)
J.A.M. Lambregts, M. Willemse. Health Management Forum, 04.

Verpleegkundige zorg aan chronisch zieken (1999)
A. Pool en J.A.M. Lambregts. Utrecht: Lemma.

Feiten over Verpleging en Verzorging in Nederland (1999)
J.A.M. Lambregts; Landelijk Centrum Verpleging & Verzorging
Lochem: De Tijdstroom

Verpleegkundige zorg voor AIDS patiënten (1990)
J.A.M. Lambregts, A. Grotendorst en M. Wiegman, Lochem: De Tijdstroom.

Hoe vaak ben ik niet door die poort gegaan? Herinneringen aan het Wilhelmina Gasthuis (1989)
J.A.M. Lambregts. (redactie) Amsterdam: Stadsuitgeverij.

8 boek en artikelbesprekingen over AIDS (1988)
J.A.M. Lambregts. Tijdschrift voor Ziekenverpleging.

Sexualiteit, intimiteit en het verpleegkundig onderwijs (1988)
J.A.M. Lambregts. Onderwijs en gezondheidszorg, nr. 2

AIDS, thuis in zorg (1988)
K. Hoeksema, J.A.M. Lambregts. De Tijdstroom, Lochem.

Kiezen voor AIDS, is ook kiezen voor de konsekwenties (1987)
J.A.M. Lambregts. Het ziekenhuis.

De verpleging van de patient met AIDS Hoofdstuk 12, module 4. in: Met zorg verplegen deel 3 (1987)
J.A.M. Lambregts, K. Hoeksema Spruyt, Van Mantgem en de Does, Leiden.

Pflegerische versorgung von AIDS Patienten zu Hause. Weib die Gesundheidtsfursorge/-pflege eiene passende Antwort auf diese neue komplexe krankheit? (1987)
J.A.M. Lambregts, K. Hoeksema Krankenpflege 6, juni 41. Jahrgang 1987.

“Kan ik AIDS krijgen van een muggebeet?” (1986)
K. Hoeksema, J.A.M. Lambregts, M. Schipper. Maatschappelijke Gezondheidszorg, nr 12

Verpleegkundige zorg aan AIDS patiënten in San Francisco (1986)
J.A.M. Lambregts en S.S. de Kam. Tijdschrift voor Ziekenverpleging 40, nr 24

Beroepsrisico voor werkers in de gezondheidszorg bij AIDS patiënten en HIV-positieve mensen (1986)
J.A.M. Lambregts, congresverslag AIDS en Zorg

Verpleegkundige dilemma’s bij AIDS (1986)
J.A.M. Lambregts, in Ethiek, Recht en Zorg. Stichting Sympoz Amstelveen

AIDS: taakgebied voor verpleegkundigen (1986)
J.A.M. Lambregts en S.S. de Kam. Tijdschrift voor Ziekenverpleging 39, nr 18

Een studie naar een aantal verpleegkundige aspecten van AIDS (1986)
J.A.M. Lambregts en S.S. de Kam, FE verpleging AMC

De gevolgen van AIDS voor de verpleegkundige beroepsuitoefening (1986)
J.A.M. Lambregts, Leesbundel: met het oog op gezondheidszorg. Rijksuniversiteit Utrecht

Verpleegkundige thuiszorg van AIDS patiënten (1985)
J.A.M. Lambregts en K. Hoeksema. Maatschappelijke Gezondheidszorg, nr 10

Folder: adviezen voor AIDS patiënten (1985)
K. Hoeksema en J.A.M. Lambregts, Academisch Medisch Centrum

AIDS: Ein nues Aufgabengeiet fur Krankenpflege (1985)
J.A.M. Lambregts in een vertaling van H. Veitel. Krankenpflege

Verpleegkundig consulenten AIDS patiëntenzorg (1985)
K. Hoeksema, J.A.M. Lambregts, Informatief, nr 17

AIDS: een nieuw taakgebied voor verpleegkundigen (1985)
J.A.M. Lambregts, Tijdschrift voor Ziekenverpleging, 38 nr 6

Notitie inzake de verpleegkundige zorg aan AIDS patiënten (1985)
J.A.M. Lambregts, FE Verpleging AMC.

Verslag van the first conference on lesbian and gay health care including the third AIDS forum (1984)
J.A.M. Lambregts, FE Verpleging, AMC

“Borrelt die pot nog?”, “de verpleegkundige zorg bij thoraxdrainage” (1983)
J.A.M. Lambregts, Tijdschrift voor Ziekenverpleging.

Syllabus longziekten (1982)
D. Crassee, J. Lambregts, longziekten AZUA