Symposium Dag van de Verpleging 2018

 

 Home  Praktisch Programma Sprekers Registreren

  

 

Voorlopig programma

12.00 Inloop
   
12.30 Lunch met informatiemarkt
   
13.15 Welkom door dagvoorzitter Aly Dassen 
  Adjunct-directeur, Branche Gezondheidszorg Albeda College
   
  Intermezzo 
   
13.30 Film Ketenzorg voor mensen met dementie en hun partner
  Ger Mulder, mantelzorger
   
  Reflectie
  Judith Huis in ‘t Veld, verpleegkundig onderzoeker VUMC
   
13.45  Verpleegkundigen: keten van de Rotterdamse zorg 
  Bianca Buijck, ketencoördinator Rotterdam Stroke service
  In Rotterdam werken ziekenhuizen, verpleeghuizen,  revalidatiecentrum, thuiszorg en t eerstelijn samen om de zorg voor patiënten met een beroerte zo goed mogelijk te organiseren. Samen zorgen zij ervoor dat patiënten met een beroerte de juiste zorg, door de juiste hulpverlener, op het juiste moment en op de juiste plaats krijgen. Wat kunnen we ervan leren over goede ketenzorg door verpleegkundigen?
   
14.00 Ketenzorg in de praktijk
  Parade 1 met actuele innovatieve projecten
   
  Goede ketenzorg voor kind en gezin
  Minke Vellinga jeugdverpleegkundige, CJG Rijnmond
   
  Ketenzorg voor burgers met ernstig psychiatrische aandoeningen  –  van intensieve  beveiliging tot intensieve begeleiding in de wijk.
  Huibert Kik, verpleegkundig specialist GGZ en manager Zorg Antes
   
  Een kwetsbare oudere in de ketenzorg
  Johan Lambregts
   
  Ziekenhuiszorg is ketenzorg 
  Antonantea Gnjatovice, transferverpleegkundige Franciscus Gasthuis & Vlietland
   
  Ketenzorg!
  Vlog van Angela Bos, opleider Humanitas Rotterdam
   
  Zorgtechnologie in de keten: gebruik van robots 
  Aafje thuiszorg, huizen en zorghotels
   
14.30 Theepauze
   
15.00 Transmuraal opleiden: wat leren we van Midden Brabant? 
  Wilma Jackson, manager Leerhuis ETZ Tilburg
  Er ontstaat weer een duidelijke behoefte om toekomstige medewerkers breed op te leiden. Dit is vooral het gevolg van het denken in algemene competenties, die een rol spelen bij de continuïteit van zorg. Het merendeel van de patiënten en cliënten zijn ouderen die vaak complexe en langdurige zorgtrajecten doorlopen. Deze trajecten overschrijden de traditionele zorgsectoren, waardoor continuïteit van zorg voor hen daarom essentieel is.
Met transmuraal opleiden worden de grenzen van de traditionele zorgsectoren overschreden; studenten en leerlingen worden opgeleid voor een ketenloopbaan in de zorg
   
  Dance-intermezzo door studenten Albeda Dans College
   
15.20 Ketenzorg in de praktijk
  Parade 2 met actuele innovatieve projecten
   
  Leernetwerk Hogeschool Rotterdam
  Irene Baten, Kenniscentrum Zorginnovatie
  Een mooi voorbeeld van samenwerking mbo en hbo is het wijkleercentrum in Delft waarin Hogeschool Rotterdam, ROC Mondriaan en Careyn samenwerken. Docenten, studenten en zorgprofessionals trekken samen op in de wijkpraktijk en werken gezamenlijk aan wijkgericht werken. Momenteel wordt in dit project gewerkt aan een toolkit voor teamleren, o.a. voor de teams wijkverpleging met verzorgenden, mbo- en hbo-verpleegkundigen
   
  Samenwerken in de wijk Hillegersberg 
  Rozanne Colijn, ambassadeur voor de wijkverpleegkundige, Laurens.
   
  Zorginnovatie Google Glass is het antwoord!
  Argos Zorggroep
  Cliënten blijven langer thuis wonen en dat betekent meer zorg op afstand. Maar hoe houd je deze zorg efficiënt en professioneel? En hoe kun je de steeds zwaarder belaste mantelzorgers effectief ondersteunen?
   
  Verpleegkundig onderzoek in Rotterdam Rijnmond
  Monique van Dijk, hoogleraar verplegingswetenschap ErasmusMC 
  Een overzicht van onderzoek dat in de Rotterdamse regio plaatsvindt in de verpleegkunde en verzorging
   
  Samen op zoek naar goed Werk
  Erna de Wolff, beleidsadviseur Albeda College
  Goed werk is steeds vaker werk van teams, ook voor de MBO praktijk. Op welke wijze kunnen teams in het mbo leren zodat dit leidt tot een grotere effectiviteit van het team en wat zijn daarbij de randvoorwaarden?
   
16.00  Ketenzorg: verbinden en versterken
  Ronald Touw, Voorzitter VAR Parnassia Groep
  Verpleegkundig Specialist GGZ 
  Voorzitter Vakcommissie GGZ V&VN Bestuurslid V&VNVS en Platform VAR V&VN  
  Verpleegkundigen in de GGZ zijn steeds meer in de lead. De rol van verpleegkundig adviesraden in relatie tot de verpleegkundige keten.
   
16.30 Borrel
   
17.30 Sluiting