Symposium Dag van de Verpleging 2018

 

 Home  Praktisch Programma Sprekers Registreren

 

 

 

Aly Dassen

Adjunct directeur Branche Gezondheidszorg Albeda College Werkzaam in het beroepsonderwijs voor de gezondheidszorg en actief voor Alzheimer Nederland.
Lid van de Commissie onderwijs V&VN.

Monique van Dijk

Verpleegkundige, pijnexpert en psycholoog is hoogleraar Verplegingswetenschap bij het ErasmusMC Van Dijk begon haar loopbaan in 1978 als verpleegkundige, in het toenmalige Dijkzigt ziekenhuis te Rotterdam.

Ze streeft naar meer positieve aandacht voor het beroep. “Ik kan me niet heugen dat ik een documentaire over het verpleegkundig vak zag, terwijl dat zich sterk ontwikkeld heeft. Ook een belangrijk punt is dat er zo weinig mannen en mensen uit andere culturen voor de verpleegkunde kiezen.

Bianca Buijck

Was werkzaam als verpleegkundige nu actief als ketencoördinator bij de Rotterdam Stroke Service Haar motto “Samen sterk in de CVA keten! “Om de juiste zorg op de juiste plaats op het juiste moment door de juiste hulpverlener te laten plaatsvinden, maken partijen in een zorgketen diverse afspraken met elkaar. Ketenzorg vormt een antwoord op de zorgvraag en zorgbehoefte die niet door één aanbieder vervuld kan worden. Door ketenzorg is winst te behalen op het gebied van kwaliteit en doelmatigheid: verbeterde doorstroming; beste behandeling van de patiënt delen van informatie en kennis”

Minke Vellinga

Jeugdverpleegkundige bij het CJG Rijnmond en Ambassadeur voor de Jeugdverpleegkundigen. Minke maakt vlogs onder meer over de jeugdverpleegkundige “Enthousiast zijn over je vak, beroepstrots en ontwikkeling. Dat moet je uitdragen naar zowel je netwerk, als ouders en andere verpleegkundigen”. Deel je passie voor je vak!

Huibert Kik

Verpleegkundig specialist GGZ/ Manager behandelzaken at Antes sinds 2016 bij de directie van locatie Poortugaal met als aandachtgebied ambulantisering en ketenzorg.
Huibert is begonnen als MBO-verpleegkundig in het toenmalige Delta Psychiatrisch Centrum, nu Antes. Hij heeft gewerkt op verschillende klinische opname en behandelafdelingen en is na de HBO verpleegkunde de opleiding Master Advanced Nursing Practice gaan doen. Tijdens deze opleiding heeft hij zich gespecialiseerd in de verslavingspsychiatrie en bemoeizorg. Na diplomering als Verpleegkundig Specialist GGZ is hij hoofd geworden van een FACT team wat zich bezig houdt met verslavingspsychiatrie en bemoeizorg.

Johan Lambregts

Na een carrière van 15 jaar in diverse verpleegkundige functies richtte hij in 1987 Bureau Lambregts op.
Bureau Lambregts werkt specifiek als adviesbureau ten dienste van de verpleegkunde. Lambregts was projectleider van Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020, Bachelor of Nursing 2020 en adviseert instellingen op het gebied van functiedifferentiatie. “Verpleegkundige is een geweldig vak met veel carrièremogelijkheden. Ik maak me zorgen over de schaarste en tekorten aan verpleegkundigen. Het is nu het momentum voor meer invloed van de beroepsgroep op haar eigen praktijk en onderwijs”.

Wilma Jackson

Manager Leerhuis van het ETZ te Tilburg. Wilma Jackson werkt haar hele arbeidszame leven in de zorg in allerlei functies. Ze is begonnen als verpleegkundige, heeft gewerkt als praktijkopleider, verpleegkunde docent, trainer/coach en consultant voor een adviesbureau in de zorg. Zij heeft daarnaast allerlei leidinggevende functies gehad gerelateerd aan het opleiden van zorgprofessionals. Wilma is betrokken geweest bij het tot stand komen van het landelijke opleidingsprofiel Bachelor Nursing 2020. Ze heeft in 2014 een verkennend onderzoek gedaan naar stages voor verpleegkundige in ziekenhuizen. “Leren in het ziekenhuis”. Zij is betroken bij het implementeren van ZIC’s (leerafdelingen in het ziekenhuis) en lid van de klankbordgroep NVZ en bestuurscommissie onderwijs van V&VN.

Irene Baten

Irene Baten werkt sinds 2013 als onderzoeker en projectleider bij het Kenniscentrum Zorginnovatie van de Hogeschool Rotterdam. Tevens is zij als concernadviseur verbonden aan Laurens Thuiszorg en is zij docent bij Stichting Bevordering Wijkverpleegkunde. Irene heeft een achtergrond in zowel de zorg als het onderwijs. Haar passie ligt dan ook in het verbinden van deze beide domeinen.

Ronald Touw

Volgde de Master Advanced Nursing Practice aan de GGZ VS . Is werkzaam als Verpleegkundig Specialist GGZ bij Brijder Verslavingszorg / Parnassia Bavo Groep. Actief voor het vak als bestuurslid van V&VN Verpleegkundig Specialisten (V&VN VS) en voorzitter van de VAR Parnassia groep.

Judith Huis in ‘t Veld

Verpleegkundig onderzoeker VUmc

Erna Wolff

Docent Albeda College