Een effectieve communicatie is een voorwaarde voor uw succes en voor het zoveel mogelijk zekerstellen van de continuïteit van uw activiteiten. Het is immers zaak dat niet alleen uw klanten weten wat u waard bent, maar ook dat uw opdrachtgevers en financiers dat weten. Dat geldt bij uitstek voor uw innovaties. Bureau Lambregts helpt u doeltreffend te communiceren met uw doelgroepen, bijvoorbeeld door het gezamenlijk ontwikkelen van een communicatiestrategie.

Ook met het genereren van (gratis) publiciteit en het benaderen van pers en media hebben wij veel ervaring.

Enkele recente projecten: