Verpleegkundige troonrede 2018

Leden van de Staten-Generaal,

Veel positieve ontwikkelingen zijn te melden daar waar het gaat over de verpleegkundige beroepsgroep de afgelopen jaren. De introductie van verpleegkundig specialisten, vernieuwde opleidingsprofielen voor de basisberoepsopleidingen op mbo- en hbo-niveau en de herpositionering van de wijkverpleegkundige zijn van evident belang voor onze gezondheidszorg. Tegelijkertijd heeft de regering grote zorgen over het tekort aan verpleegkundigen. Dit fenomeen vormt een bedreiging voor de toegankelijkheid en kwaliteit van de gezondheidszorg.

Lees verder…

Evaluatie ambassadeurs voor de jeugdverpleegkunde

U kunt hier de artikelen en posters inzien van de ambassadeurs voor de jeugdverpleegkunde Lisanne van Noort en Laila Galla.

Lees verder…

Artikel Pioniers in aidsverpleging

Toen in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam in 1987 de eerste afdeling open ging, was daar al een periode van grote angst en paniek aan vooraf gegaan. Wat was dit voor besmettelijke en vooral dodelijke ziekte en hoe er mee om te gaan?

Lees verder…

Ischa: Zaken van de ziel, 19 januari 1993

In de serie Zaken van de Ziel, Een rondgang door de wondere wereld van het welzijn, praat Ischa Meijer met de verpleegkundige Johan Lambregts die o.a. de aidsafdeling in het AMC heeft opgezet.

U kunt de aflevering hier beluisteren.

Schets kennisinfrastructuur verpleging en verzorging (V&V)

Geachte ondertekenaars van het Manifest Kwaliteit van zorg,

Op 24 januari 2018 verscheen het manifest ‘Kwaliteit van zorg, nu en in de toekomst’, met de oproep aan de ministeries VWS en OCW om fors te investeren in de kwaliteit van de verpleegkunde. Het manifest is ondertekend door ruim 120 mensen uit de beroepsgroep zelf, maar ook door hoogleraren, lectoren, Raden van Bestuur van zorginstellingen en beleidsmakers. Dank voor uw support!
Het manifest leidde tot Kamervragen en een overleg met VWS op 24 april jl. Tijdens dit constructieve gesprek is het neerzetten van een goede kennisinfrastructuur aan bod gekomen waarin onderzoek, onderwijs en de praktijk systematisch en continu samenwerken. Op verzoek van VWS is een eerste schets ontworpen. Deze zal onderwerp van gesprek zijn voor vervolgoverleg.
Begin mei heeft ZonMw in opdracht van VWS 2 miljoen beschikbaar gesteld voor onderzoek in de verpleging en verzorging gericht op het leren en verbeteren.
Het manifest heeft op korte termijn tot resultaat geleid. Dit is een stap in de goede richting maar onze missie is nog lang niet klaar. Met de recent gesloten hoofdlijnakkoorden is het van belang druk te blijven uitoefenen op structureel meer geld en een langdurig onderzoeksprogramma voor de verpleging en verzorging. Wij vragen u dit geluid actief en blijvend te laten horen in uw netwerk en aan de verschillende overlegtafels.
De initiatiefnemers gaan verder in gesprek met VWS en houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,

De initiatiefnemers van het Manifest en fellows van het Leadership in Mentoring Nursing Research programma (LMNR)

Foto’s uitreiking certificaten ambassadeurs voor wijkverpleegkundige

Het digitale fotoalbum van de uitreiking is te bekijken via: https://myalbum.com/album/3tMxBN9QxhOS

Methodiek voor psychiatrische zorg wint TVZ-Publicatieprijs 2018

Tweehonderdduizend mensen met een ernstige psychiatrische aandoening krijgen langdurige verpleegkundige zorg. Bij dit ‘steunend, structurerend contact’ gaan verpleegkundigen vaak te weinig methodisch te werk, waardoor een doelloze situatie kan ontstaan. Hierdoor missen cliënten kansen en is de zorg nodeloos duur. Sociaal-psychiatrisch verpleegkundige en verplegingswetenschapper Mark van Veen, werkzaam bij Altrecht en promovendus aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, beschrijft een gestructureerde, methodische benadering voor cliënten met niet-psychotische chronische problematiek. Hij wint hiermee de TVZ-Publicatieprijs 2018.

Lees verder…

Save the date: 16 mei 2018

Dag van de Verpleging 2018
Verpleegkundigen: keten van de Rotterdamse zorg

 
Jaarlijks vieren verpleegkundigen wereldwijd op 12 mei de Dag van de Verpleging. De dag memoreert de geboortedag van Florence Nightingale. De grondlegster van de moderne verpleegkunde. Zij heeft het startsein gegeven tot de ontwikkeling van het beroep verpleegkundige. Een beroep dat een bepalende rol speelt in de gezondheidszorg. Om dit te vieren organiseren Rotterdamse zorg- en onderwijsorganisaties op 16 mei een symposium over ketenzorg.

Lees verder…

Reactie Johan Lambregts wetsvoorstel BIG II

Aan de Minister van Medische Zorg en Sport
De heer drs. B.J. Bruins
Postbus 20350
2500 EA Den Haag

Rotterdam, 17 februari 2018

Meneer de minister,

De vraagzijde in de patiëntenzorg kenmerkt zich door grote veranderingen die zich steeds sneller en scherper manifesteren. Vraag eens aan verpleegkundigen: “Wat is er de laatste 5 jaar in jouw praktijk veranderd?” en zij zeggen: “We zien veel meer ouderen met een zorgvraag, meer chronisch zieken, meer comorbiditeit, andere gezinsverbanden, meer alleenwonenden, een groter beroep op mantelzorg, meer mondige patiënten en familieleden, gebruik van ICT en technologie, meer diagnostische en behandelmogelijkheden. Er dienen zich daardoor nieuwe ethische en juridische kwesties aan. We werken meer in ketenzorg en er is een veel kortere ligduur”. Het is slechts een greep uit de ontwikkelingen in de zorg die zich nu al in de dagelijkse praktijk van verpleegkundigen laten zien.

Lees verder…

Verpleegkundigleiderschap.nu online

Op 15 september 12.00 uur ging www.verpleegkundigleiderschap.nu online. De dynamische en interactieve site is een knooppunt voor praktijk, onderwijs en onderzoek rond verpleegkundig leiderschap en is voor en door verpleegkundigen ontwikkeld. De redactie van de site staat onder leiding van prof. dr. Hester Vermeulen.

Lees verder…