Column Uitgesproken | Onderwijs en gezondheidszorg januari 2019

‘Echte helden zijn het, stuk voor stuk!’ stond in een V&VN-tweet. Zouden al die 350.000 verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten nu echt uitblinken in moed? Het doet me denken aan al die “toppers” en “kanjers” van Erica Terpstra…

Lees verder…

Zorgstandaarden verhogen de kwaliteit in de GGZ

De afgelopen twee jaar hebben verpleegkundigen, huisartsen, psychologen, psychiaters, hoogleraren en docenten, patiënten, naasten en andere betrokkenen hard gewerkt aan zorgstandaarden in de ggz. Van psychose tot autisme en van eetstoornis tot problematisch alcoholgebruik. Gezamenlijk vormen de zorgstandaarden een ‘state of the art’ in de ggz. Maar wat betekenen ze voor het verpleegkundig onderwijs en de beroepspraktijk? Ze liggen momenteel bij het Zorginstituut ter opname in het Register. Een mooi moment dus om de zorgstandaarden eens nader onder de loep te nemen.

Lees verder…

Hutje op de hei

Tussen 2014 en 2018 is er in het ETZ intensief gewerkt aan het project verpleegkundig leiderschap. Doel van het project was te komen tot de samenstelling van integrale zorgteams afgestemd op de toekomstige zorgvraag, met een duidelijk onderscheid tussen mbo- en hbo- verpleegkundigen. Hiervoor is een samenhangend pakket van activiteiten geïnitieerd. Het project is tot stand gekomen dankzij een intensive samenwerking tussen de VAR, het management en het Leerhuis. Het ETZ is een voortrekker op het gebied van functiedifferentiatie in Nederland.

 

Verpleegkundige troonrede 2018

Leden van de Staten-Generaal,

Veel positieve ontwikkelingen zijn te melden daar waar het gaat over de verpleegkundige beroepsgroep de afgelopen jaren. De introductie van verpleegkundig specialisten, vernieuwde opleidingsprofielen voor de basisberoepsopleidingen op mbo- en hbo-niveau en de herpositionering van de wijkverpleegkundige zijn van evident belang voor onze gezondheidszorg. Tegelijkertijd heeft de regering grote zorgen over het tekort aan verpleegkundigen. Dit fenomeen vormt een bedreiging voor de toegankelijkheid en kwaliteit van de gezondheidszorg.

Lees verder…

Evaluatie ambassadeurs voor de jeugdverpleegkunde

U kunt hier de artikelen en posters inzien van de ambassadeurs voor de jeugdverpleegkunde Lisanne van Noort en Laila Galla.

Lees verder…

Artikel Pioniers in aidsverpleging

Toen in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam in 1987 de eerste afdeling open ging, was daar al een periode van grote angst en paniek aan vooraf gegaan. Wat was dit voor besmettelijke en vooral dodelijke ziekte en hoe er mee om te gaan?

Lees verder…

Ischa: Zaken van de ziel, 19 januari 1993

In de serie Zaken van de Ziel, Een rondgang door de wondere wereld van het welzijn, praat Ischa Meijer met de verpleegkundige Johan Lambregts die o.a. de aidsafdeling in het AMC heeft opgezet.

U kunt de aflevering hier beluisteren.

Schets kennisinfrastructuur verpleging en verzorging (V&V)

Geachte ondertekenaars van het Manifest Kwaliteit van zorg,

Op 24 januari 2018 verscheen het manifest ‘Kwaliteit van zorg, nu en in de toekomst’, met de oproep aan de ministeries VWS en OCW om fors te investeren in de kwaliteit van de verpleegkunde. Het manifest is ondertekend door ruim 120 mensen uit de beroepsgroep zelf, maar ook door hoogleraren, lectoren, Raden van Bestuur van zorginstellingen en beleidsmakers. Dank voor uw support!
Het manifest leidde tot Kamervragen en een overleg met VWS op 24 april jl. Tijdens dit constructieve gesprek is het neerzetten van een goede kennisinfrastructuur aan bod gekomen waarin onderzoek, onderwijs en de praktijk systematisch en continu samenwerken. Op verzoek van VWS is een eerste schets ontworpen. Deze zal onderwerp van gesprek zijn voor vervolgoverleg.
Begin mei heeft ZonMw in opdracht van VWS 2 miljoen beschikbaar gesteld voor onderzoek in de verpleging en verzorging gericht op het leren en verbeteren.
Het manifest heeft op korte termijn tot resultaat geleid. Dit is een stap in de goede richting maar onze missie is nog lang niet klaar. Met de recent gesloten hoofdlijnakkoorden is het van belang druk te blijven uitoefenen op structureel meer geld en een langdurig onderzoeksprogramma voor de verpleging en verzorging. Wij vragen u dit geluid actief en blijvend te laten horen in uw netwerk en aan de verschillende overlegtafels.
De initiatiefnemers gaan verder in gesprek met VWS en houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,

De initiatiefnemers van het Manifest en fellows van het Leadership in Mentoring Nursing Research programma (LMNR)

Foto’s uitreiking certificaten ambassadeurs voor wijkverpleegkundige

Het digitale fotoalbum van de uitreiking is te bekijken via: https://myalbum.com/album/3tMxBN9QxhOS

Methodiek voor psychiatrische zorg wint TVZ-Publicatieprijs 2018

Tweehonderdduizend mensen met een ernstige psychiatrische aandoening krijgen langdurige verpleegkundige zorg. Bij dit ‘steunend, structurerend contact’ gaan verpleegkundigen vaak te weinig methodisch te werk, waardoor een doelloze situatie kan ontstaan. Hierdoor missen cliënten kansen en is de zorg nodeloos duur. Sociaal-psychiatrisch verpleegkundige en verplegingswetenschapper Mark van Veen, werkzaam bij Altrecht en promovendus aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, beschrijft een gestructureerde, methodische benadering voor cliënten met niet-psychotische chronische problematiek. Hij wint hiermee de TVZ-Publicatieprijs 2018.

Lees verder…