presentaties

Bureau Lambregts beschikt over alle deskundigheid om u te helpen bij het samenstellen van presentatie  op een congres of het schrijven van een artikel voor een krant of tijdschrift. We verzorgen regelmatig lezingen over beroepsprofielen, leiderschap, Bachelor of Nursing en functieprofielen.

Op basis van onder meer mondelinge informatie en beleidsnota’s schrijven wij uw lezing of artikel en leveren daarbij desgewenst een PowerPoint presentatie.

Een voorbeeld: