projectmanagement

Bureau Lambregts heeft dertig jaar ervaring in projectmanagement. De laatste jaren heeft het bureau zich toegelegd op innovatieve projecten in onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs. Omvangrijke verandertrajecten met een groot aantal belanghebbenden, die ook de aandacht van de overheid hebben.

Voor Bureau Lambregts houdt projectmanagement in:

  • Het schrijven van een projectvoorstel, inclusief positionering in de organisatorische, inhoudelijke, maatschappelijke en politieke context en het aansluiten bij beleidsagenda’s
  • Het in overleg met de opdrachtgever vaststellen en implementeren van een geschikte organisatiestructuur
  • Het leiden en monitoren van proces en voortgang; verslaglegging en verantwoording van de resultaten
  • Financiële verslaglegging en verantwoording
  • Vaststellen en borgen van de eindresultaten

Bureau Lambregts is goed in het verbinden van mensen en beschikt over een uitgebreid en fijnmazig netwerk in de gezondheidszorg, onderwijs en bij de overheid. We zijn ook uitstekend op de hoogte van de financieringsmogelijkheden voor innovatieve projecten.

Ook voor losse onderdelen van projectmanagement, bijvoorbeeld het schrijven van een projectplan, kunt u een beroep op ons doen.

Enkele recente projecten: