Het Buitengasthuis opende 18 november 2022 haar deuren. Het Buitengasthuis wordt gevestigd in een verbouwde boerderijstal in Meppen te Drenthe. De stal maakt deel uit van de boerderij die vroeger Erve Nijenhuis werd genoemd.

De naam gasthuis gaat terug naar de middeleeuwen en naar de stedelijke gasthuizen die naast het verlenen van zorg voor arme en dakloze zieken toch als hoofdtaak hadden om gastvrijheid te verlenen aan reizigers, daklozen en vreemdelingen.

Erve Nijenhuis, 1999
Buitengasthuis Meppen, 2021
Buitengasthuis Amsterdam, 1834

Het Buitengasthuis ontleent zijn naam aan het Buitengasthuis in Amsterdam. De hoofdstad kende het Binnengasthuis in het centrum van de stad en het Pesthuis buiten de stadswallen. Toen aan het einde van de 17e eeuw de pest afnam kreeg het Pesthuis een andere functie. Het werd een overloop voor het Binnengasthuis. De minst gewenste gevallen werden doorgestuurd naar het Buitengasthuis. Het werd daardoor een opbergplaats voor mensen met besmettelijke ziekten, huidaandoeningen en krankzinnigen. Smerig, donker en overbevolkt én een hoog sterftecijfer.

De toestand in het Buitengasthuis verbeterde pas eind 19e eeuw. Jacob van Deventer, een arts in het Binnengasthuis, werd benoemd als geneesheer-directeur. Anna Reynvaan, een verpleegster in het Binnengasthuis werd in 1883 aangesteld als adjunct-directrice. Samen gingen zij aan de slag om de toestanden in het gasthuis te verbeteren.

In het Buitengasthuis zette Reynvaan de eerste professionele verpleging van Nederland op poten. Zo organiseerde ze samen met Van Deventer een verpleegstersopleiding in het gasthuis, en nam zelf het praktijkgedeelte  voor haar rekening. Andere noviteiten die Reynvaan invoerde waren uniformen, nachtdienst voor de verpleegsters en ziekenhuishuiskleding voor de patiënt. Tevens was zij oprichter van het eerste Maandblad voor Ziekenverpleging en organiseerde zij een congres: Samenkomst van belangstellenden in den ziekenverpleging in 1892. In 1893 richtte zij de Nederlandse Bond voor ziekenverpleging op. Door haar werk speelde het Buitengasthuis een belangrijke rol in de ontwikkeling van de verpleging in Nederland.

Het Buitengasthuis in Meppen wil een plek zijn voor bezoek aan exposities, ontmoeting en inspiratie. We richten ons op (student)-verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten. Maar iedereen is van harte welkom. In Meppen bent u als bezoeker écht buiten en natuurlijk wordt u hier gastvrij ontvangen.

Bij elkaar genoeg redenen om onze plek te noemen: Het Buitengasthuis.

Buitengasthuis Meppen, 2021