Johan Lambregts (1955)

Genealogie van de familie Lambregts uit Princenhage
door drs. P. Nouwt

Inleiding
De genealogie is het resultaat van een onderzoek naar de familie Lambregts, die twaalf generaties lang in Princenhage woonde. De voornaam Lambregt (Lambrecht) werd in deze katholieke familie van landbouwers aanvankelijk van grootvader op kleinzoon doorgegeven, totdat het patroniem Lambregts in de zeventiende eeuw tot een blijvende familienaam werd. Enkele leden van de familie Lambregts bekleedden het schepenambt in Princenhage, maar voor zover bekend gebruikten zij geen wapenzegel. Aan het eind van de negentiende eeuw vestigde de familie zich in Etten-Leur.
Bij het onderzoek, dat door mij werd verricht op verzoek van drs. J.A.M. Lambregts te Roermond, is de stamreeks gevolgd, waarbij de zijtakken niet nader zijn uitgewerkt.

Klik hier om het volledige document te openen (pdf)