Schets kennisinfrastructuur verpleging en verzorging (V&V)

Geachte ondertekenaars van het Manifest Kwaliteit van zorg,

Op 24 januari 2018 verscheen het manifest ‘Kwaliteit van zorg, nu en in de toekomst’, met de oproep aan de ministeries VWS en OCW om fors te investeren in de kwaliteit van de verpleegkunde. Het manifest is ondertekend door ruim 120 mensen uit de beroepsgroep zelf, maar ook door hoogleraren, lectoren, Raden van Bestuur van zorginstellingen en beleidsmakers. Dank voor uw support!
Het manifest leidde tot Kamervragen en een overleg met VWS op 24 april jl. Tijdens dit constructieve gesprek is het neerzetten van een goede kennisinfrastructuur aan bod gekomen waarin onderzoek, onderwijs en de praktijk systematisch en continu samenwerken. Op verzoek van VWS is een eerste schets ontworpen. Deze zal onderwerp van gesprek zijn voor vervolgoverleg.
Begin mei heeft ZonMw in opdracht van VWS 2 miljoen beschikbaar gesteld voor onderzoek in de verpleging en verzorging gericht op het leren en verbeteren.
Het manifest heeft op korte termijn tot resultaat geleid. Dit is een stap in de goede richting maar onze missie is nog lang niet klaar. Met de recent gesloten hoofdlijnakkoorden is het van belang druk te blijven uitoefenen op structureel meer geld en een langdurig onderzoeksprogramma voor de verpleging en verzorging. Wij vragen u dit geluid actief en blijvend te laten horen in uw netwerk en aan de verschillende overlegtafels.
De initiatiefnemers gaan verder in gesprek met VWS en houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,

De initiatiefnemers van het Manifest en fellows van het Leadership in Mentoring Nursing Research programma (LMNR)